Mordedura de animal: pruebas de diagnóstico

Diagnóstico obligatorio de dispositivos médicos

  • Radiografías en dos planos: sospecha de lesión ósea o articular o penetración o infección de hueso o articulación.